Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) İnceleme Gezisi MALTA – 20-24 Mart 2017