Simültane Çeviri

Tercüman, kabinde kulaklık ile belli bir dilde konuşan konuşmacıyı dinler ve mikrofon aracılığıyla anında diğer dile sözlü tercümesini yapar.
Tercüme ekipmanları aracılığıyla tercüme, toplantı odasında bulunan dinleyicilerin kulaklıklarına iletilir.
İki veya daha çok dilin konuşulduğu toplantılarda da simültane tercüme yapılabilir ve böylelikle toplantının süresi uzamamış olur. Simültane tercüme, yapılan tartışmaların daha canlı olmasını ve toplantıya anında katkı yapılabilmesini sağlar.
Tercüman aynı anda
• dinleyip konuştuğu
• konuşmacının düşüncesini iletmek adına söylenenleri analiz ettiği
• sürç-ü lisan edip etmediğinden emin olmak üzere yaptığı tercümeyi  dinlediği için
simültane tercüme yaparken konsantrasyonunun yüksek olması gerekir.
Bu nedenle tercümanlar, yaklaşık 30 dakikada bir dönüşümlü olarak tercüme yaparlar.

28. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı sırasında Simültane Çeviri Yapan TAKIMYILDIZI tercümanları.