Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-Ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi / 27-30 Mart 2017 Van

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) İnceleme Gezisi MALTA – 20-24 Mart 2017
27 Mart 2017
Istanbul Development Dialogue Risk and Resilience
27 Mart 2017